תנאי שימוש במנוי

האם אפשר להעביר את פרטי המנוי שלי למישהו אחר?
המנוי הינו לבית אב, וניתן להעברה רק לבני המשפחה הנכנסים להגדה זו. 
ג', 2 יולי, 2019 at 10:36 AM