תשובת הרב היא: משמח מאוד, צריך לעשות גיור לחומרא כרגיל,
לגבי ההבדל, אז מבחינת שכר זה אותו דבר,
אבל כן יש שינוי מבחינת זכות אבות וכ'ו
וגם רבי עקיבא גדול התנאים היה בן גרים!!