התשובה היא: קור סוגר את הנקבוביות חום פותח את הנקבוביות
 שכשמתקלחים במים קרים אז הנקבוביות נסגרות ואחר כך שיוצאים לחום הנקבוביות נפתחות,
אבל אם הגוף שלנו חם אז הנקבוביות פתוחות ושנצא לקור הם יסגרו.