קמח לבן זה אחרי שהוציאו לו את כל הערכים התזונתיים, וכוסמין זה עם כל הערכים!!