זה בסדר גמור, אם זה מעורר בך רגש חיובי שאתה רואה משהו שמישהו עושה זה בסדר לא צריך פה שום תיקון,

אפילו אם אתה רואה משהו רע שמישהו עושה ואתה לא מקטרג עליו ולא כועס וזה לא נותן לך רגש שלילי

אלא רצון לעזור לבן אדם הזה אז לא צריך פה ניקוי, אלא צריך להבין שהבורא הראה לך את זה כדי שתעזור לו,

והוא הראה את זה דווקא לך כי אתה דווקא יכול לעזור לו ולא מישהו אחר.


אבל זו עבודה של צדיקים, אנחנו בדרך כלל רואים מישהו שעושה דבר שלילי אז נוצר אצלנו בראש קטרוג עליו,

אבל אם זה לא ככה סימן שהראו לך את זה בשביל שתעזור.