לא זוכר שדיברנו על נזק, 

החרב הזו כמובן היא לא חרב פיזית, מדובר על כח רוחני שיש ביכולתו לבטל מזיקים שנוצרו

ע"י האדם בעבר, בייחוד מפגם הברית, הוצאת זרע לבטלה ודברים כאלו,


החרב הזו היא שם הויה - ראש החרב זה י', הגוף של החרב זה ו', ושתי הפפיות זה ה' וה'

וכך כשמפעילים את החרב היא מורידה את המזיקים.


אז צריך לדקדק בקריאת שמע, אבל לא יקרה נזק אם יטעו באיזה אות או משהו כזה,

כדאי לדקדק צריך לומר את המילים כמו שצריך, אבל לא לחשוש מנזק אם טועים באיזה מילה או בסדר של זה.