זה אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומקרב אותך אליו,

לא לחפש כל מיני הפלאות, הפלאות זה אומר שאתה משיח או איזה גלגול של מישהו וכ'ו,

להיות פשוט תמים, הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד, שומע תפילה, עוזר לנו בכל ומקרב אותנו וזה מה שצריך לחשוב,

ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר שכזה.