בזמן דיאטת ענבים בשבת אפשר לאכול פרוסת המוציא בשביל הברכה,

ולשתות יין אורגני לקידוש, והשאר זה ענבים.


צריך לשמור על איזון בלוטת התריס, כי אם בלוטת התריס לא מאוזנת אי אפשר לצאת מחרדות.