מדובר ברופא מומחה שגזר גזרה שיש איזו שהיא מחלה.

אז כך אומרים בקבלה ובחסידות שלרופא יש כח לגזור. אז בסדר יש את המחלה. 

אבל אם אנחנו נעשה משהו לגייס את כח הבורא לריפוי ע"י תפילה ובריאות טבעית ,

אפשר לשנות את זה, הרי אפשר להירפא ממחלה.


בשיעור דיברתי על כך, שעד שרופא לא גזר צדיק יכול לגזור שאין מחלה, זה דברים שהם רוחניים לגמרי,

אבל ברגע שכבר יש מחלה, לדוגמא- הרופא אמר שיש למישהו דלקת ריאות, אז אנחנו נעשה משהו שזה ירפא.

איך? - ע"י ניקוי בשיטת בריאות טבעית.