במקרה כזה לא צריך להתעקש, לקחת משהו להוריד את הנפיחות, זה בסדר גמור,

זה לא טיפול כרוני לאורך זמן.