לא מכיר את שיטת שלושת הממדים,

אני יודע שיש היום הרבה שיטות שמתעסקות בנפש,

לא יכול לבקר או להגיד משהו על שיטה שאני לא כל כך מכיר.