אפשר לצרוך, אם יש חממות או יבוא מחו"ל , אז אפשר לאכול אין בעיה.

למרות שהטבעונים הקלאסיים אומרים לאכול רק מה שגדל בעונה שלך במקום שלך,

בכל אופן אני לא ראיתי שיש עם זה איזו שהיא בעיה, ואפשר לאכול פירות שמגיעים ממקומות טרופיים או פירות שאין לנו בארץ

או שאין בעונה.