שאלה טובה מאוד,  אם אדם קורה לו מקרה טוב או מקרה רע זה בהתאם למה שהוא צריך לעבור עכשיו. 

אבל אם הוא עדיין לא מתוקן ובא מקרה רע, חייבים לנסות לשנות את זה. לא שצריך, חייבים

לשנות. אז צריך להתפלל שלא יהיו מלחמות, ולא יהיה שנאת חינם, ולא יהיה

רעב בעולם ולא יהיה כל הדברים – בטח, צריך להתפלל על זה ולשנות. 

למה יש את זה עכשיו? כי אנחנו לא בסדר. כי יש לנו שנאה בלב. יש לנו צרות עין. 

צריך לקחת אחריות על הדברים האלה.