אי אפשר לדעת, צריך לראות מה הוא עשה, איך הוא עשה... אדם שחי על פי

כללי הבריאות הטבעית, האם הוא היה שמח? האם הוא לא עשה עבירות? מה

צורת החיים שלו? בכל מקרה שאדם נפטר ודאי שזה מה שנגזר עליו מלמעלה.

לפעמים, כתוב בגמרא, שאדם מקצר את חייו בגלל עין הרע, בגלל כל מיני

דברים כאלה – אי אפשר לדעת, צריך ליראות ולאבחן.