פספסת. מקווה זה לא דבר גשמי. בריכת גורדון בתל-אביב זה משהו גשמי,

זה מים. אבל מקווה זה צורה של הכנסה של אור אלוקי בתוך אוצר של מים,

אנרגיה רוחנית שמנקה קליפות מהנשמה. אם רוצים להבין את זה, יש באתר שלנו

'בסוד הדברים' ארבע שיעורים על מקווה, על מים. כדאי לשמוע את זה.