אנחנו עובדים תמיד על האינטראקציה – על מה עולה אצלי כלפי הדבר. זה

העולם הפנימי שלי. אם אתה הולך ברחוב ואתה רואה מאה אנשים, אתה לא

חייב להרגיש כלפי כל אחד משהו. אתה רואה את השמש זורחת, למה שתרגיש

משהו רע? נגיד באמצע היום ואתה מרגיש וואי, חם לי, אני סובל וכו' – זה כן,

צריך לנקות. כל דבר שעולה זה הרגש הפנימי של האדם. אז אם אין שום דבר

שחוסם אז אין עבודה.