ת: יכול להיות. 

שבירת הכלים זה עבירות – זה יכול לחסום את האדם בהתקדמות הרוחנית שלו.


ש: האם שברון לב זו הנקודה שבלב, הניצוץ?

ת: לא. הוא יכול להתעורר מהניצוץ שנמצא בפנים, ואז יגרום לאדם להרגיש צער

על מה שהוא עושה וכו', אבל זה לא הניצוץ עצמו.