ת: הפרשנות שנותנים לסיטואציה זה הזיכרון שלנו ממנו. אם מישהו זז מפה

לפה, ואצלי בזיכרון כשהוא זז מפה לפה הוא בורח ממשהו – אז אני חושב

שהאדם הזה בורח. אבל אם בשבילי זה אחד שהוא בא לעזור למישהו, אז הוא

עוזר למישהו עכשיו. זה הכל בזיכרונות. פירוש המציאות החיצונית זו המציאות

הפנימית, זה הזיכרון שלך לגבי אותו דבר. אז מה שהחיצוני מסמן לי זה מה

שאני. תשובה קשה.

ש: למשל – בערב שבת לילדה שלי נשברה הרגל ובבוקר שבת לילדה השנייה

נשבר עצם הבריח – איך אוכל להבין מה קרה בתוכי שהוביל לסיטואציה כזאת?

ת: מי יודע? מי יודע? לא יודע... זו לא שאלה בכלל. תלמדו יותר טוב את

החומר.