נכון שיש רצון שהוא לא מבושל, כלומר, הרצון הוא לא שלם.

בתלמוד עשר ספירות אנחנו לומדים שיש ארבע מדרגות עד שרצון נהיה 'בשל' מה שנקרא פה.

אז אם הרצון הוא לא שלם גם המוחין לא שלמים, אם הוא לא הבין עדיין את התועלת שבדבר, אז ודאי שלא יוכל להמשיך את אותו אור.