ת: לא, הכלי או שהוא נשבר או שהוא מתכסה בקליפות. וכשכלי מתכסה

בקליפות בגלל עבירות צריך הארה יותר חזקה בשביל שייכנס בתוך הכלי. לכן

מתמכרים לדברים יותר חזקים.


ש: מצד שני, אור זה אור – מה זה אור גדול או אור קטן?

ת: נכון – אין אור גדול ואור קטן, זה רק מצד הנברא. מי שיכול לקבל הרבה אור

זה אור גדול, מי שלא יכול זה אור קטן. לא מצד האור, מצד הכלי. זה או שיש אור

או שאין אור, ואם יש אור הוא יאיר. בעזרת ה' יאיר לכולם.