ת: זה נקרא עבירה. אם אדם מושך אור גדול בכלים קטנים זה נקרא – עושה

עבירות. כמו גונב. הוא לוקח כסף, אבל הוא לא עבד בשביל זה, אז אין לו כלי

בשביל הכסף אבל הוא מושך אותו. אז זו עבירה.


ש: אם יש לי רצון קטן, האם לא אמשוך אור קטן בהקטנה?

ת: אם אדם ישמור את המצוות – כן. אבל אם הוא יעבור עבירה אז לא. אז הוא

ייקח אור גדול, יעשן סמים – אין לו עכשיו את היכולת להגיע לחוויה

פסיכודלית בלי חומרים – שזה נביאים מגיעים לראייה רוחנית וכו'. אז הוא

משתמש בחומרים בשביל לקבל את האורות האלה, זה קצר. זה לא טוב.