לחם מלא רגיל כמו שאוכלים המבוגרים.

לגבי בשר: בשלושת הרגלים כמסורת ישראל, שלוש פעמים בשנה,

אין שמחה אלא בבשר ויין,

יש רבנים שאומרים שמי שאוכל בשר לא נראה שמח כל כך,

אבל משום המסורת אוכלים ברגלים, במיוחד בפסח ושבעות..