יכול להיות, זה בגלל רגילות של שנים ומטענים ריגשים  עמוקים עמוקים עמוקים שקשה לאדם לזהות

אותם בעבודה מול הורים.

באופן כללי קשה מאוד להבין את ההורים, יש איזה רב שאומר ששלושה אתה לא יכול להבין עד הסוף זה אבא שלך אמא שלך ובטח את הקב"ה, 

כי שלושתם חקוקים בתוכך, כתוב שלושה שותפים באדם אביו אמו והקב"ה.

אז כן יותר קשה לך מצוות כיבוד הורים שהיא קשה מאוד והיא שקולה כמו שמירת שבת.