שאלה טובה מאוד.

בתחום של הבריאות הטבעית אנחנו יודעים שילד מקבל את תבנית האברים של ההורים שלו,

חולשות וחוזקים והרעלים מצטברים במקומות החלשים.

ברובד היותר רוחני אנחנו יודעים שרוב העולם מגולגלים. זאת אומרת חוזרים בגלגול,

ויש תבניות של נפש שאנחנו מגיעים איתם מגלגולים קודמים, וכבר רואים את זה

אצל ילדים קטנים מגיל אפס. אז אם אדם פגם בפעם הקודמת הוא יוולד עם התכונות האלה,

אמנם לא יראו את זה בשבוע הראשון רק שהוא קצת יתחיל להתגבר אז יתחילו ליראות כל מיני תכונות.

זאת אחת הסיבות שילדים קטנים חולים.

(זה באופן כללי מאוד כמובן אי אפשר לענות על זה בדיוק).