בדברים האלה זאת עבודה מאוד מאוד עדינה ודקה, והרבה פעמים אדם משקר לעצמו,

כי הוא אומר אני עושה לשם שמים על מנת להשפיע, ובעצם כל מה שמעניין אותו זה

טובת הנאה כמו ביטול הבושה או כבוד שיגידו עליו משהו וכו'.

אז הפתרון היחידי הוא התבוננות תמידית יום יומית, רגע רגע, שעה שעה, 

לשאול את עצמנו מה בעצם אני רוצה, ולהיות אמתיים עם עצמנו. לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד,

רק ככה אדם יכול לצאת מהמבוך הזה של לקבל לעצמו, אם הוא באמת בודק בחורים ובסדקים 

מה באמת הכוונה האמתית שלו שהוא עושה פעולה או אומר איזה שהוא משהו או מרים טלפון או כל דבר שהוא עושה..

רק ע"י התבוננות, בלי התבוננות אי אפשר.