כל כעס מגיע מגאווה, שחשבת שמגיע לך משהו ולא קיבלת..

לגבי חוסר צדק, בתבנית מחשבה שלך היה צריך לקרות ככה וקרה אחרת,

אז זה לא התאים לך לתבנית המחשבה של הצדק שלך,

אבל אם היית שומע את כל הסיפור מתחילתו, הרבה פעמים ששומעים את הסיפור השלם אנחנו מבינים שמה שחשבנו

שהוא צודק הוא ההפך מהצדק האמיתי.

אז יוצא שבגלל שזה לא התאים למחשבות שלך אז אתה כועס. 

אז אם הכעס הוא כעס אמיתי, מה שכתוב בספרים שאסור לכעוס הוא תמיד נובע מגאווה שלילית,

חוץ מכעס חכמים שהוא נובע מהקפדה על כבוד התורה ולומדיה.