אסור לנו להגיד את שם ה' כמו שהוא, אלא אם כן זה בתוך פסוק או ברכה.

להגיד את שם ה' עצמו אסור כי זה מושך אור בלי כלי.

האות ק' בצירופים מסוימים היא מצד הטומאה ובצירופים מסוימים היא מצד הקדושה,

לדוגמה: המילה "קדוש" היא מתחילה באות ק' ועוד הרבה מילים שונות,

לכן כדי לא להגיד את השם כהויתו, אנחנו אומרים 'קל' או 'יקוק',

כי זה הכי דומה ואנחנו מבינים ככה אחד את השני,

ופה היא לא חס ושלום אות טמאה.