אם הכליות כבר לא מתפקדות צריך לעשות השתלה,

אי אפשר להחזיר אותם לתפקוד אם כבר הם כבר איבדו את יכולת הסינון שלהם לגמרי.