ספר תיקוני הזוהר עם פירוש 'מעלות הסולם' מאת הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל,


וספר תיקוני הזוהר עם פירוש מלאכת הסולם של מו"ר הרב שינברגר שליט"א.


לצורך גירסא בלבד אפשר תיקוני זוהר מנוקד בלי פירוש.