אין בעצם סתירה, כי רגשות הם תולדה של מחשבות (תפיסת עולם מוחין),

והמוחין שלנו הם תולדה של זיכרונות, ולכן עבודה על זיכרונות ורגשות זה היינו הך.