1. בורא עולם לעולם לא הפסיק ולעולם לא יפסיק, עצם זה שאת נושמת ברגע זה זה הוא, זה בורא עולם,

למה דווקא בזמן הזה? - אין על זה תשובה בחכמת הקבלה, בעצם עולמו של הקדוש ברוך הוא נצחי ואין אצלו זמן במובן שלנו,

כך שהכול קורה כל הזמן.

2. הסיבה לכך היא: על מנת שהרגשת הנבראים תהיה שלמה והם ירגישו את ההטבה בשלמותה, זה חייב לבוא על ידי יגיעה.

ומהות היגיעה היא בחירה בין טוב לרע.