כל דגן מעובד, כגון: חיטה, אורז, כוסמין וכו' שהוציאו ממנו את הסיבים התזונתיים הוא פחות בריא מאותו דגן כשהוא מלא.