אה, הנה, את רואה – שיקוף. עוד פעם, זו לא ביקורת מה שאני אומר. חס

ושלום. לא ביקורת, ההיפך, אני רוצה לחזק אותך. זה שיקוף – למה הם לא

בכיוון? כי את, יש בתוכך את הדברים האלה. זה 'עין הבדולח'. קשה להתמודד,

לקחת אחריות, אה, מה הם לא בכיוון כי אצלי זה לא בכיוון? כן, בוודאי. מה

הבעיה להבין את זה? אני אומר לך שאצלי יש דברים שהם עוד לא בכיוון –

דברים שצריך לתקן ולתקן. ה'נועם אלימלך' אמר על עצמו שמי שהוא קם עד

תפילת שחרית ארבע-מאות עבירות הוא עובר. זה אחד שהיה הגוף שלו מעיר

כמו אלף נשמות. אז יש בנו הרבה דברים – כן, כל הזמן צריך לעבוד, לעבוד...

לא לשאול שאלות. 'תמים תהיה עם ה' אלקיך'. לעבוד.