מי אמר שלמחוק זיכרון זה למחוק תאים במוח? לא אמרנו דבר כזה. הזיכרון

הוא מאוחסן בנפש הבהמית, וזה תהליך תשובה... כתוב 'תבוא האם ותקנח

צואת בנה'. שיש מצב שבו אדם מעלה את התודעה שלו לאמא עילאה, עולם

התשובה – אז שם יש אנרגיה שמוחקת מעשים שהיו בעבר. זה כל העניין של

תשובה – גם זיכרונות, גם דעות, וגם אפילו את התוצאה של הפעולות, יכולה

למחוק. וזה דבר שאנחנו חיים על פיו. 'כי הם חיינו', עניין התשובה – שממש

נמחק הדבר. אז יש מצב – תקראו עוד פעם ב'טהרת הקודש', של 'השומר

אמונים', ר' אהרן ראטה שם, שהוא כותב על תהליך מחיקת הזיכרונות והוא

משווה את זה לאש שהייתה יורדת על המזבח ושורפת את הבהמיות. אז ככה

אותו דבר, כשאנחנו עושים תשובה, נמחק מתוך הזיכרון שלנו אותם דברים

שעליהם עושים תשובה. זה הרבה יותר עמוק ממה שאמרתי עכשיו, אני לא יכול

להרחיב על זה יותר – מי שלומד תלמוד עשר ספירות טוב, שבעזרת ה' אנחנו

נעבור על זה בהמשך – אני רוצה לעשות קצת העמקה של החומרים האלה –

יבין איך בכלל משהו שלילי עובר מהמציאות, איך דינים מתמתקים ומתבטלים.

איך אפשר לבטל אותם על ידי העלאת התודעה ממלכות לבינה. אז זה לימוד

שלם, בעזרת ה' נגיע לזה.