ש: הרב משה דוד ואלי זצ"ל כותב בספר הליקוטים שלו כי 'הגוף נמשך אחרי

הרוח. לכן הרופא צריך שישים כל מגמתו לרפואת הרוח, ולפעמים יתרפא על ידי

פיתוי, כי יפותה שאותה הרפואה תועיל לו, ועל ידי הדמיון הכוזב והמשמח ישוב

הרוח לאיתנו וירפא הגוף ויחזור לבריאותו ועם זה תבין מה שכתוב 'חיה בשרים

לב מרפא' – שהבשר מתרפא מהלב, מהרוח. 'כי הכל תלוי ברוח אשר בלב, וכן

הכליבי' – זה סוג של תרופה – 'אף על פי שאינו מועיל לפי טבעו, יפותה החולה

שיועילנו בהאריך ימים של לקיחתו'. 

ת: טוב, זה ציטוט שלם מהרמ"ד ואלי שאומר שאם אדם מאמין במשהו וזה משמח אותו, אז יבוא מזה רפואה לגוף,

וזה נכון. כי ברגע שאדם שמח, ובטוח, ועם אמונה – הגוף מתרפא. לא תמיד,

אבל הרבה פעמים זה עוזר מאוד.