הרב מקבל לייעוץ בבריאות טבעית- שינוי תזונה רק בקליניקת אילה ביישוב אור הגנוז בצפון.

יש להגיע עם בדיקות דם עדכניות ותיק רפואי מעודכן.


הרב אינו מקבל לייעוץ בנושאים הקשורים לבריאות הנפש.


הייעוץ עם הרב הינו למשך כחצי שעה, כשלאחרי תפגשו עם יועץ / יועצת שהוכשרו בשיטת הבריאות הטבעית (כחצי שעה פרונטלית+3 חודשים ליווי טלפוני).