איך אפשר לאכול אוכל בריא כשמסביב אוכלים ג'אנק פוד"?


התורה היא אמת והיא נותנת לכל אדם בחירה לעשות טוב או לעשות רע כולל לאנשים "דתיים".

זה שאדם לבוש כמו דתי זה עדין לא לוקח לו את הבחירה החופשית, לבחור בין טוב אורע.


כדאי בכל תחום בחיים לבחור סביבה טובה ולהידבק בה ולחקות אותה.

במקום שאנשים עושים מעשים רעים והאדם מתנהג כראוי, שכרו גדול מאוד.


העצה הכללית היא, להתחזק מאוד בלימוד תורה, תפילה ומעשים טובים, 

אלו המגנים החזקים ביותר מפני סביבה רעה.