נשים רשאיות ללמוד הקדמות לחכמת הקבלה, ספר מתן תורה, ספר הקדמות פרי חכם ואגרות הסולם.

בפועל הספרים קיימים וכל אחד יכול ללמוד מה שרוצה, לא נהוג שנשים מתעמקות בתורת הקבלה.


ללמוד הקדמות לחכמה זה תועלת עצומה בין לאיש בין לאישה.


לפי ה"בן איש חי" אין הבדל בין איש לאישה מצד המדרגות הרוחניות, אישה יכולה להגיע לכל המעלות כמו איש עד למעלת נבואה,

הכלים להגיע לשם שונים בין איש לאישה, ומומלץ לקרוא ב- "בן איש חי" בכותרת נשים וחכמת הקבלה.

והתירו לנשים לקרוא בזוהר שהן טהורות.