כתוב בשולחן ערוך, שזה הנהגה טובה לאכול פת שחרית, מאידך גיסא ה- "בית יוסף" מביא מה- "מרדכי"

שרבותיו לא נהגו בפת שחרית מסיבות שונות. בריאות טבעית לא סותרת את עניין של פת שחרית.

ה- "מגן אברהם" כותב שאדם שאוכל פת יאכל בשש שעות מאז שקם מהשינה שלו,

זאת אומרת שאם קם בשש יאכל בין 11:00 ל-12:00, ונחשב לו פת שחרית.

"יאכלו ענבים וישבעו".