לא יודע לענות על השאלה בוודאות, אבל,

נראה לי שהקשר לתת מודע שלך נעשה יותר חזק.

כתוב ב"זוהר" ששיכחת חלום באה מהקליפות אם כן נקיון גורם לזכרון.