בהחלט כן. שמיעת שיעורים נחשבת ללימוד תורה, כמובן שעדיף ללמוד מספר ולהוציא את המילים בפה, יש חשיבות גדולה לאותיות התורה, 

לא לקרוא בעיניים.