כשעושים טוב, מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, אז זה נקרא 'סור

מרע'. אז הוא סר מרע. אבל אדם שלא הלך כל הרע, צריך להתגבר עליו ולהכניע

אותו. יש עניין של הכנעה, ('אתכפיא' זה נקרא), של הרע שבתוכנו. אז זה מאפשר

גם לטוב להיות, אבל רק כשיהיה הטוב אז יגורש החושך.