תפילה. תפילה. יש דברים מאוד מאוד מבלבלים, בכל העניינים – בייחוד

בעניינים האלה – צריך להתפלל לקב"ה לנקות, שנהיה נקיים כמה שיותר,

שהמטרה שלנו תהיה טהורה ונקייה ונכונה, ואז אפשר לסמוך שהדברים ילכו

כשורה, בעזרת ה'.