אז חלומות – יש הטבת חלום אפשר לעשות, או תענית. אבל בדרך-כלל היום

לא עושים את זה כי חלומות הם סתם בלבולים ולא מאמינים בחלומות. מחשבות

לא נעימות הן באות מזיכרונות לא טובים, אז צריך לעשות ניקוי. אם בא לאדם

מחשבה לא טובה, או על מישהו או בתוכו עצמו, חייב לנקות את הזיכרון ששייך

לאותו דבר, והסימן שלו שזה לא יחזור אם זה הצליח.