תראו, אדם צריך להשתמש בשכל הישר שלו, במוחין שלו, בשביל להחליט

את הדרך שלו בחיים. 'עין הבדולח', מה שהוא עושה, הוא עוזר למחוק זיכרונות

לא טובים בקשר לעניינים מסוימים – כמו אדם שהוא הולך לשידוכים, לא יודע כן

או לא, אז יכול להיות שיש לו זיכרונות – יכול להיות, אנחנו לא חייבים לדעת את

זה, אבל צריכים למחוק את כל הזיכרונות שקשורים לכישלון בשידוכים, לכישלון

בפרנסה – על זה שזה קשה, וזה שזה לא יצליח. זה הכל שריטות בנפש

הבהמית, במקום הזיכרון. כשמורידים את זה – הרי הקב"ה הוא אינסוף, הוא נתן

לכל אחד בן זוג או בת-זוג. הוא נתן לכולם. אז למחוק את הזיכרונות הלא טובים,

וזה עוזר למצוא.