מה זה 'ימימה ושכמותה'? 'ימימה' אני גם לא מכיר – שמעתי, אני לא קראתי

אף פעם שום דבר.