אפשר להגיד ככה, כי אדם הוא נקרא 'אדמה לעליון', שהכוח של אדם לתפוס

דברים שהם לא במסגרת החושים שלו זה על-ידי דמיון, על ידי אמונה. אז אפשר

להכניס את זה לתוך מסגרת החיים שלנו. וזה קורה לא רק עם הקב"ה, אלא

שאומרים לאדם פשוט מהרחוב, קח את הכדור הזה זה יעזור לך לשפעת, אז

הוא כבר עושה דימוי, שבליעת הכדור מעבירה לו את השפעת. זה כוח הדמיון.

הוא מדמיין שהבן אדם הזה הוא רופא, הוא רואה, הוא עם חלוק לבן וכו' – הכל

עובד עם הדמיון. וכוח הדמיון ודאי שהוא יוצר מציאות כי זה הכוח להעתיק את

האדם מפה לפה.