למה לא? אני לא זוכר שלא חילקתי ככה – הרצון הוא לפני מחשבה.

ומחשבות זה לפני רגשות, והחיות מושפעת מכולם.