לא, אני לא חושב שאפשר להגיד ככה, אלא כשלא הגעת לגבש דעה על

משהו, סימן שהדבר לא ברור. כלומר, אם מביאים לך כוס שתייה ואומרים לך

תשמע, יש פה רעל, ואתה שמעת את המילים האלו והבנת, אתה יודע מה זה

רעל, מיד יש לך דעה על זה – אני לא אשתה את זה. רק אדם לא שפוי ישתה

את זה. זאת אומרת, הדעת היא תולדה של חכמה ובינה. אז אם לא הגעת לדעת

סימן שחכמה ובינה, משהו ביניהן לא שלם. אין זיווג שלם בין חכמה לבינה. מה

פירוש אין זיווג שלם? למדת איזשהו נתון, ואתה לא מצליח לראות אותו בחיים.

אתה לא הגעת להבין דבר מתוך דבר שהדבר הזה הוא נכון. למשל, אומרים לך

משהו אמוני, שהקב"ה עושה ככה וככה וככה, ואתה בבינה שלך עוד לא הגעת

לראות את זה, אז הדעת לא תהיה שלמה, הדעת תהיה מצ'וקמקת. זו הסיבה.

אי אפשר להגיד שבינה יותר חזקה מחכמה, יותר חזקה מדעת.

למרות שיש – בנשמות, כתוב שמשה רבנו מן הדעת, ספירת הדעת. אברהם

אבינו אבינו מן החסד. אבל זה עניין אחר.