לא, צריך לדייק. גם בנשמה יש ארבעה חלקים, זה מובא ב- 'תלמוד עשר הספירות' חלק ג', נראה לי פרקים ד'-ז', לא יודע בדיוק להגיד עכשיו. 

יש מקבילות של ארבע. אז גם בנשמה יש 'נפש', 'רוח', 'נשמה', 'חיה'. יש גם 'יחידה' זה השורש, אבל העיקר זה הארבע האלה. 

הוא אומר שארבעת היסודות בנשמה זה שם הויה, י' ק' ו' ק'. כלומר, כל הרביעיות האלה קיימות בגוף, בנפש הבהמית,

ובנשמה. אבל זה בעידון אחר. בגוף זה מרות, כנראה דיברתי על זה – מרה אדומה, מרה ירוקה, מרה שחורה, מרה לבנה. או 'ארבע ליחות'. אז זה בגוף.

ובנפש זה ארבע יסודות – אלו תנועות חייתיות שזו תוצאה של שבירת הכלים. ובנשמה זה שם הויה, ואז זה 'נפש', 'רוח', 'נשמה', 'חיה'. 

מקווה שענינו נכון על השאלה הזאת.